1. Preambul

1.1. Pentru folosirea site-ului fsstudio.ro, in continuare „Site-ul”, este necesar sa cititi si sa acceptati termenii si conditiile de mai jos, in continuare „Termeni si Conditii”, care au valoarea unui contract incheiat intre societatea SC FITNESS SCANDINAVIA SRL. si orice persoana, client sau utilizator, care acceseaza Site-ul. Folosirea in continuare a Site-ului implica acceptarea integrala si neconditionata a acestor Termeni si Conditii. In situatia in care nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile, aveti obligatia sa parasiti Site-ul.

1.2. Termenii si Conditiile se aplica tuturor vanzarilor de produse si servicii realizate de societatea SC FITNESS SCANDINAVIA SRL prin intermediul Site-ului.

1.3. Termenii si Conditiile pot fi modificate oricand de catre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL. Astfel de modificari vor fi considerate ca acceptate prin simpla utilizare a Site-ului, urmand a produce efecte juridice numai in cazul contractelor viitoare, nu si in cazul contractelor deja incheiate.

2. Definitii:

2.1. Client este orice persoana care a acceptat Termenii si Conditiile, care foloseste Site-ul, incluzand accesul, navigarea, si care a lansat o Comanda prin intermediul Site-ului, iar Comanda a fost confirmata de catre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL;

2.2. Comanda este o forma de comunicare electronica ce intervine intre Client si SC FITNESS SCANDINAVIA SRL, prin care Clientul solicita serviciile;

2.3. Contract reprezinta acesti Termeni si Conditii impreuna cu Comanda, confirmata de catre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL printr-un e-mail.

2.4. Plata cu LibraPay – serviciul de plata prestat de catre procesatorul de plati integrat in Site, pus la dispozitia Clientilor, prin intermediul Site-ului in vederea efectuarii unei plati cu cardul on-line.

2.5. SC FITNESS SCANDINAVIA SRL este vanzatorul, societatea SC FITNESS SCANDINAVIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, Str. VIRGIL MADGEARU 25D, etaj 4, ap 12 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40 /15284 /2011, Cod Identificare Fiscala RO 29485133, avand contul nr. RO 71WBAN00A124855176RO01, deschis la BANCA INTESA SAN PAOLO, telefon: (+4)0763056932, e-mail: contact@fsstudio.ro, ce desfasoara activitatea de comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, in cadrul Magazinului;

2.6.Servicii înseamnă orice servicii oferite pe acest site, mentionate in Comanda si care urmeaza a fi furnizate Clientului in conditiile stipulate in Contract;

2.7. Site este site-ul web avand adresa fsstudio.ro, proprietatea SC FITNESS SCANDINAVIA SRL, prin intermediul caruia SC FITNESS SCANDINAVIA SRL pune la dispozitia Clientilor si/sau Utilizatorilor informatii in legatura cu produsele si serviciile oferite;

2.8. Utilizator este orice persoana care a acceptat Termenii si Conditiile prin folosirea Site-ului, incluzand accesul, sau navigarea.

3. Acord privind comunicarea prin mijloace electronice

3.1. Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, va exprimati consimtamantul cu privire la faptul ca orice comunicare in legatura cu incheierea, executarea sau incetarea Contractului va fi transmisa in mod electronic.

4. Lansarea si confirmarea Comenzii

4.1 Prin completarea si finalizarea unei Comenzi, Clientul accepta oferta SC FITNESS SCANDINAVIA SRL cu privire la Serviciile oferite. Momentul incheierii Contractului este acela cand SC FITNESS SCANDINAVIA SRL transmite catre Client o confirmare a acceptarii Comenzii, fara a fi necesara nicio alta confirmare de primire din partea Clientului. O Comanda neconfirmata de SC FITNESS SCANDINAVIA SRL conform celor de mai sus, nu are valoarea unui Contract intre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL si Client.

5. Dreptul de proprietate intelectuala

5.1 SC FITNESS SCANDINAVIA SRL este titularul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuala asupra Site-ului, continutului, graficii, logo-urilor si imaginilor incarcate pe Site. Drepturile care va sunt acordate sunt numai drepturi de utilizare neexclusive si netransmisibile. Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere de catre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL a drepturilor sale decurgand din Contract nu va fi considerata renuntare, dupa cum exercitarea singulara sau partiala a oricarui drept nu va impiedica exercitarea in continuare a altui drept.

5.2 Continutul Site-ului este proprietatea exclusiva a SC FITNESS SCANDINAVIA SRL, iar accesarea sa de catre Client este supusa acestor Termeni si Conditii. Clientul se obliga sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale SC FITNESS SCANDINAVIA SRL asupra continutului Site-ului.

6. Facturare

6.1 Pretul corespunzator serviciului achizitionat este cel specificat pe Site si evidentiat in Comanda finalizata de Client si confirmata de SC FITNESS SCANDINAVIA SRL.

6.2 Pretul serviciilor se achita in lei (RON), anterior utilizarii acestora. SC FITNESS SCANDINAVIA SRL isi rezerva dreptul de a anula orice Comanda atunci cand pretul serviciului a fost eronat afisat in Site, inclusiv dintr-o eroare tehnica.

6.3 Preturile produselor exprimate pe site contin TVA.

6.4 SC FITNESS SCANDINAVIA SRL va emite catre Client o factura pentru serviciile comandate, pe baza datelor de facturare ale Clientului pe care acesta le-a pus la dispozitia SC FITNESS SCANDINAVIA SRL in prealabil.

7. Modalitati de plata

7.1. Plata prin LibraPay: In cazul platii prin procesatorul LibraPay, Clientul introduce in aplicatie datele de identificare ale cardului cu care va efectua plata, din contul de card al Clientului urmand a fi debitata suma necesara platii Serviciului.

8. Dreptul de retragere

8.1 In conformitate cu prevederile legale, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract contractele de prestari de servicii dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL.

8.2 In considerarea celor de mai sus, Clientul confirma, de asemenea, ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL si, pe aceasta cale, isi da in mod expres si prealabil acordul pentru inceperea executarii contractului.

9. Dreptul la despagubiri

9.1 Clientul va avea dreptul sa solicite despagubiri pentru prejudiciile aparute ca urmare a neexecutarii totale sau partiale a Contractului de catre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL. Cu toate acestea, SC FITNESS SCANDINAVIA SRL nu poate fi tinuta responsabila pentru pierderile pe care nici Clientul nici SC FITNESS SCANDINAVIA SRL nu le putea prevedea in mod rezonabil la inceputul utilizarii de catre Client a Magazinului si nici pentru pierderile care nu rezulta ca urmare a culpei sau unei incalcari a obligatiilor legale sau contractuale din partea SC FITNESS SCANDINAVIA SRL. Responsabilitatea pe care SC FITNESS SCANDINAVIA SRL, ca furnizor de Servicii, o are fata de Clienti in ceea ce priveste despagubirile este limitata la pretul platit pentru achizitia Serviciului la care se refera reclamatia Clientului. SC FITNESS SCANDINAVIA SRL nu are nicio responsabilitate fata de Client cu privire la Serviciul pe care acestia l-ar considera ca ofensator sau inoportun. Niciuna dintre conditiile prevazute de prezenta clauza nu afecteaza drepturile pe care legea le recunoaste persoanelor in calitate de consumatori.

10. CONFIDENTIALITATE SI SECURITATEA DATELOR PERSONALE

10.1 SC FITNESS SCANDINAVIA SRL respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor. Site-ul SC FITNESS SCANDINAVIA SRL se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului, ofertele si politica firmei. SC FITNESS SCANDINAVIA SRL nu incurajeaza spam-ul, nu furnizeaza datele dvs de contact unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit.

10.2 Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul SC FITNESS SCANDINAVIA SRL adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza de date a SC FITNESS SCANDINAVIA SRL. Pentru a sterge informatiile furnizate de dvs din baza de date, este de ajuns sa ne contactati si sa cereti acest lucru in scris pe e-mail la contact@fssstudio.ro

11. Cesionarea si subcontractarea obligatiilor SC FITNESS SCANDINAVIA SRL

11.1 SC FITNESS SCANDINAVIA SRL poate cesiona si/sau subcontracta catre terti, in tot sau in parte, prezentul contract, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. SC FITNESS SCANDINAVIA SRL va fi responsabil fata de Client pentru indeplinirea corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract.

12. Incetarea contractului

12.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

  1. Partile convin de comun acord incetarea contractului;
  2. Decizia unilaterala a uneia dintre parti, transmisa in scris celeilalte parti; receptia notificarii de incetare trebuie sa aiba loc cu minimum 30 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru incetarea colaborarii;
  3. In caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care partile vor fi tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.

13. Forta majora

13.1 Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Prin forta majora se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, intervenit dupa intrarea in vigoare a contractului si care impiedica executarea partiala sau integrala a obligatiilor asumate de parti.

14. Legea aplicabila. Jurisdictia

14.1 Contractul este incheiat in limba romana si este guvernat de si va fi interpretat conform legii romane. Partile convin ca toate neintelegerile referitoare la contract sau la interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care solutionarea nu este posibila in mod amiabil, litigiile vor fi solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta potrivit legii.

15. Dispozitii finale

15.1 Orice notificare catre SC FITNESS SCANDINAVIA SRL trebuie trimisa electronic la adresele de mail contact@fssstudio.ro.